כן זה אני

שירותים

תמא 38 ביצוע פרוייקט תמא 38 ברח' הגלבוע כפר סבא עבור ש.א.ג ולול

תכנון הנדסי ואדריכלי שרותי החברה כוללים תכנון אדריכלי והנדסי כללי ומפורט וזאת בהתאם לפרוגרמת התכנון שתוצג ע"י הלקוח את מערך התכנון מנהל דר' בוריס פרייב ,דר' להנדסה אזרחית בעל נסיון רב בתחום הן בארץ והן בחו"ל מערך התכנון משלב את מערך ניהול ופיקוח כך שניתן לקבל תמורות נוספות מעבר לתכנון סטנדרטי מערך התכנון עונה למספר רב של מגזרים בניהם בניה רוויה,בניה צמודת קרקע,חיזוק מבנים לתמ"א 38,שיקום ושיחזור מבנים המיועדים לשימור

קרא עוד...

פיקוח הנדסי

פיקוח הנדסי עבור יזמים

קרא עוד...

שירותי פיקוח

1. לימוד דרישותיו של המזמין, והגדרתן כפרוגרמה לתכנון. 2. ייצוג המזמין (בין בהשתתפותו ובין שלא בהשתתפותו הפעילה), בישיבות צוות המתכננים והיועצים לגיבוש פרוגרמה. 3. רכוז פעילות צוותי התכנון וניהולם. 4. עריכת לו"ז לתכנון, מעקב ודיווח על התקדמות התכנון. 5. עריכה והצגה של חישובי כדאיות ואלטרנטיבות לגבי התכנון. 6. סיוע לנציגי המזמין בהשגת האישורים וההיתרים הדרושים מול הרשויות המוסמכות וגורמים אחרים, ומעקב אחרי טיפול הרשויות בנושאים הקשורים לפרויקט. 7. קביעת תקציב לפרויקט על סמך האמדנים שיוכנו ע"י המתכננים, ולאחר בדיקתם והתראה על חריגות צפויות (כבר בשלב התכנון). 8. יעוץ למזמין ולמתכננים ביחס למפרטי המכרזים, ביחס לתפיסה של הוצאת העבודה אל הפועל (המלצה לעריכת מכרזים חלקיים, ביצוע עבודה פאושלית וכד'). 9. זימון מתכננים לישיבות תאום ומעקב לקבלת דיווח על התקדמות העבודה. עריכת תאומים בין המתכננים, בדיקה ודיווח על שמירת לו"ז התכנון ומתן המלצות על סגירת פערים ו/או טיפול בשינויי תכנון לצורך יעול ו/או חסכון בזמן או משאבי המזמין. 10. ריכוז ועריכת מכרזים.

1. ריכוז, בדיקה ועריכה של המפרטים הטכניים, כתבי הכמויות ומסמכי החוזה שיוכנו ע"י המתכננים, וכן כתיבה ועריכה של מסמכי החוזה המלווים את המכרז (תנאים כלליים, אופני תשלום, לו"ז, אחריות ובדק וכד'). 2. הכנת לוחות זמנים לבצוע. 3. הכנת סיור קבלנים ועריכתו באתר, לרבות מתן הסברים ותשובות לקבלנים המשתתפים במכרז. 4. ניתוח הצעות הקבלנים. עריכה והצגת טבלאות השוואה בחתכים שונים והמלצות לגבי התקשרות עם קבלנים. 5. ניהול המו"מ עם קבלנים לצורך מסירת העבודה. 6. עדכון האמדנים התקציביים לאור תוצאות המכרזים, וקביעת מסגרת תקציב מעודכנת.

קרא עוד

שירותים מיוחדים

אבטחת מידע

מידע כללי

באזור